Strunguri cu turatie variabila

ZMM CU325RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø325 mm

diametrul peste sanie: Ø190 mm

latime batiu: 200 mm

distanta intre centre: 500÷1.000 mm

ZMM C400TS

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø400 mm

diametrul peste sanie: Ø235 mm

latime batiu: 320 mm

distanta intre centre: 750÷1.500 mm

ZMM CU400MRD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø440 mm

diametrul peste sanie: Ø240 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM CU500MRD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø500 mm

diametrul peste sanie: Ø300 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM CU500MTRD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø500 mm

diametrul peste sanie: Ø300 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM CU580MRD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø580 mm

diametrul peste sanie: Ø380 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM C11MCS

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø600 mm

diametrul peste sanie: Ø400 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM CU630RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø630 mm

diametrul peste sanie: Ø430 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM CU730RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø730 mm

diametrul peste sanie: Ø500 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 1.000÷5.000 mm

ZMM C10TS

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø660 mm

diametrul peste sanie: Ø420 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM C10TMS

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø760 mm

diametrul peste sanie: Ø520 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM C10THS

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø860 mm

diametrul peste sanie: Ø620 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM CU800RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø890 mm

diametrul peste sanie: Ø490 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷10.000 mm

ZMM CU1000RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø1.090 mm

diametrul peste sanie: Ø690 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷10.000 mm

ZMM CU1250RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø1.320 mm

diametrul peste sanie: Ø940 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷10.000 mm

ZMM CU1410RD

Strung universal cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø1.410 mm

diametrul peste sanie: Ø1.000 mm

latime batiu: 800 mm

distanta intre centre: 2.000÷9.000 mm