Strunguri cu comanda numerica

ZMM LT580

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø580 mm

diametrul peste sanie: Ø380 mm

latime batiu: 400 mm

distanta intre centre: 885÷4.885 mm

ZMM LT660

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø660 mm

diametrul peste sanie: Ø420 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.410÷5.910 mm

ZMM LT760

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø760 mm

diametrul peste sanie: Ø520 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.350÷5.850 mm

ZMM LT860

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø860 mm

diametrul peste sanie: Ø620 mm

latime batiu: 560 mm

distanta intre centre: 1.350÷5.850 mm

ZMM LT800

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø890 mm

diametrul peste sanie: Ø490 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LCC800

Strung CNC cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø890 mm

diametrul peste sanie: Ø490 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LT1000

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø1.090 mm

diametrul peste sanie: Ø690 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LCC1000

Strung CNC cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø1.090 mm

diametrul peste sanie: Ø690 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LT1250

Strung CNC cu turatie in trepte

diametrul peste batiu: Ø1.320 mm

diametrul peste sanie: Ø940 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LCC1250

Strung CNC cu turatie variabila continuu

diametrul peste batiu: Ø1.320 mm

diametrul peste sanie: Ø940 mm

latime batiu: 700 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LTC10T.10

Strung CNC pentru prelucrare tevi

gaura din ax: Ø260 mm

diametrul peste batiu: Ø800 mm

diametrul peste sanie: Ø560 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm

ZMM LTC10T.12

Strung CNC pentru prelucrare tevi

gaura din ax: Ø315 mm

diametrul peste batiu: Ø800 mm

diametrul peste sanie: Ø560 mm

distanta intre centre: 1.500÷6.000 mm